Avís legal | Ubicació
Revista Petits

Es la vista el mateix que la visió?

Oftalmologia
Autor: Optica Optiunion Cornella

El concepte “vista” està relacionat amb l’agudesa visual de lluny. 
Això és el que mesurem els optometristes quan fem mirar al pacient, primer amb un ull, després amb l’altre i finalment amb tots dos oberts, a una pantalla amb lletres negres cada vegada més petites. Aquesta pantalla sol estar a uns cinc metres per lo qual estem valorant la capacitat del sistema visual de distingir detalls petits en visió llunyana. 
Valorem si els dos ulls veuen el suficient i de manera semblant. 
Quan aquestes lletres no es veuen bé és degut habitualment a un problema refractiu: miopia, hipermetropia o astigmatisme, que es podrà tractar amb ulleres o lents de contacte.
No obstant,  poden haver-hi altres causes que provoquin una disminució de l’agudesa visual, com els estrabismes, ambliopia (ull gandul), o inclús malalties oculars o generals.
L’agudesa visual es mesura en una escala decimal de 0 a 1, a on la unitat és l’agudesa visual òptima.
Però, podem afirmar que tenim una bona “visió” si veiem totes les lletres fins a les més petites? 
Doncs no necessariament.

La “visió” està formada per un conjunt d’habilitats visuals, i la “vista” és només una d’elles.
Concretament, aquestes habilitats són:
Vista
Visió dels colors
Moviments oculars
Coordinació dels ulls
Enfocament
Visió en 3D
Percepció Visual

Totes aquestes habilitats interrelacionades intervenen al procés visual i ens permeten processar correctament tota la informació que ens entra pels ulls.
Podem concloure doncs, que per tenir una bona “visió” no és suficient amb “veure” bé. 
Per tant, quan ens fem un examen visual, no n’hi ha prou només amb mirar “la vista”, és necessari comprovar que totes les habilitats que composen “la visió” funcionen correctament.

A propers articles en parlarem detalladament de cada una d’aquestes habilitats.