Avís legal | Ubicació
Revista Petits

Escollir escola

Educació
Autor: Anna Ricart_Psicologa infantil

La Llar d’Infants és la primera etapa escolar d’un infant, i acabada aquesta cal prendre una decisió important. Hem d’escollir aquella escola de primària i a vegades també de secundària i batxillerat on el nostre fill o filla passarà tantes hores durant tants anys.
Amb l’objectiu d’orientar en aquesta tasca us volem exposar aquells criteris que ens a semblen importants a tenir en compte a l’hora de valorar els centres.
Recollir informació de pares que porten o han portat els seus fills en aquell centre. Aquells comentaris que més es repeteixin seran els més fiables
Quan visitem el centre podem valorar la impressió que ens causa la persona responsable que el representa i el projecte que ens exposa. 
El compromís que ens podem emportar per escrit o que podem consultar via Internet per estudiar i reflexionar.
La filosofia, el projecte de cada etapa, no només de les primeres. En l’etapa d’educació infantil és important que l’espai tingui taules i cadires però també hi ha d’haver encara espais de joc lliure organitzats en racons de joc o altres. A  primària es pot valorar com s’ensenya i reforça l’aprenentatge de la lectura, l’escriptura i les matemàtiques, que són la base d’aquesta etapa, com es contempla la feina a casa, si hi ha deures, quants i quan.
Poder veure l’espai i les possibilitats d’aquest amb el mobiliari i les estructures físiques. L’ impressió que ens produeix el lloc, si és càlid, si hi ha força treballs dels nens decorant l’espai, si aquests treballs són originals... és important.
És bo conèixer els recursos personals del centre: si la plantilla de mestres és estable, que no canvia sovint i quants anys fa que hi son. És important que els equips estiguin mínimament consolidats perquè hi hagi un funcionament comú de centre i el nen visqui els cursos amb certa continuïtat.
És important la figura del psicòleg. És preferible que estigui dins del centre per conèixer més de prop la realitat, però en cas de que no sigui així cal que hi hagi un psicòleg de referència amb certa proximitat. En aquest sentit és bo valorar quin tractament s’ofereix a la diversitat de tot tipus, començant per la diversitat de ritmes d’aprenentatge. Quins recursos l’escola pot oferir paral·lelament a la mestra quan un alumne no segueix el ritme de la classe.
Recursos tècnològics.
Nombre d’alumnes per aula.
Quina relació estableix l’escola amb les famílies, entrevistes per curs, reunions de classe, informes... per poder anar seguint l’evolució del propi fill/a amb certa regularitat.

Anna Ricart
Psicòloga infantil
Directora Llar d’infants La Mimosa